Tin tức

Hỗ trợ của công ty liên quan đến bảo vệ mạch vành mới

Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia là một loại virus mạch vành mới,

Chúng tôi quyết định đối phó với nó bằng cách thay phiên nhau làm việc.

Do đó, chúng tôi đã gây ra sự bất tiện lớn cho khách hàng của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã hiểu biết và hợp tác củ

Từ ngày 15 tháng 4 năm 2020